TILAAMINEN

Tmi Ari Turusen sopimusehdot

Päivitetty 5.1.2020

1. Yleiset ehdot

Tmi Ari Turunen (1917558-0 Mannerheimintie 3, 50100 Mikkeli, 0504036105, tmi(at)ariturunen.fi)
myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen ja EU-alueelle
. Näitä
sopimusehtoja sovelletaan Tmi Ari Turusen ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Tmi Ari
Turusen välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan
määrittelemiä sopimusehtoja. Tmi Ari Turusella on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman
ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat
luettavissa Tmi Ari Turusen kotisivuilta.

Tmi Ari Turunen ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena
esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Tmi Ari
Turusen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tmi Ari Turunen on velvollinen ilmoittamaan
asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Tmi Ari Turunen toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa
noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan
osalta. Yritysasiakkaiden ja Tmi Ari Turusen välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti
näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka
sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti
sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja
sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Tmi Ari Turusen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään
asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Asiakkaalle voidaan lähettää ostamisen jälkeen tuotearvostelukutsu, kun tilaukseen on lisätty
sähköpostiosoite. Arvostelukutsuun vastaaminen on vapaaehtoista. Kutsu sisältää ainoastaan
asiakkaan jo ostamia tuotteita. Arvostelun yhteydessä ei näytetä julkisesti asiakkaan yhteystietoja. Tmi
Ari Turunen käyttää arvosteluiden kautta kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen, tuotevalikoiman ja
palveluiden kehittämiseen.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos
hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa
asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen
tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne
alkuperäisellä hinnalla.

Toimitusaika riippuu tuotteen varastosaldosta. Tmi Ari Turunen ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä
ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen

Tmi Ari Turusen käyttämä kuljetusvalikoima koostuu Postin ja Matkahuollon tarjoamista
palveluista ja toimitusvalinta on sovittavissa asiakkaan kanssa tilauskohtaisesti.

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 24 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla
tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä
tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Tmi Ari Turunen ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden
tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Tmi Ari Turusesta riippumattomista syistä.
Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen
perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 7 päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei asiakas ole
suostunut jälkitoimitukseen Tmi Ari Turusen ehtojen mukaisesti.

5. Maksaminen ja maksutavat

Yksityisasiakkaiden osalta käytetään pääsääntöisesti ennakkomaksua. Tuote/tuotteet
toimitetaan asiakkaalle, kun maksusuoritus on kirjautunut tilille tai asiakkaan osoittaessa
luotettavalla tavalla maksaneensa tilauksen (esimerkiksi kuvankaappaus maksusuorituksesta).
Yksityisasiakkaiden maksutapana käytetään pääsääntöisesti sähköpostilaskua, josta ei aiheudu
maksutapalisää.

Yritysasiakkaiden osalta käytetään pääsääntöisesti laskua 14pv netolla. Paperilaskusta
veloitetaan maksutapalisää 3,10 euroa.

6. Peruutusoikeus ja lunastamaton paketti

Sinulla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksesi 14 vuorokauden kuluessa tilauksen
vastaanottamisesta. Otathan huomioon, ettei yksilöllisesti valmistetuilla tilauksilla ole peruutusoikeutta.
Peruutusilmoitukseen sinun tulee merkitä nimesi, osoitteesi, tilauspäivä, tuote ja se tulee lähettää
sähköpostilla osoitteeseen tmi@ariturunen.fi tai postitse seuraavaan osoitteeseen: Tmi Ari Turunen,
Mannerheimintie 3, 50100 Mikkeli. Tuote tulee palauttaa 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksesta
alkuperäiskunnossa ja alkuperäispakkauksessa. Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Liitä
kopio peruutusilmoituksesta tuotepalautuksen yhteyteen. Mikäli tuotteita on käytetty, pidätämme
oikeuden laskuttaa arvonalennusta.

Paketin lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruutus tai palautus. Lunastamatta jätetystä
paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta perimme maksun, joka vastaa tapahtumasta
aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia ja mahdollisia tulonmenetyksiä.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti ja on täysin tuotekohtainen.
Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa.
Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-
osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet.
Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.

Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Ohjaamme
sinut ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan tai heidän huoltoyhtiöönsä, koska tämä nopeuttaa
huoltoa ja on näin ollen sinun etusi mukaista.

Tmi Ari Turunen vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt
tai takuuta ei ole myönnetty

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –
ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Tmi Ari Turunen pidättää
oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko
sähköpostilla osoitteeseen tmi@ariturunen.fi tai kirjeenä Mikkelin fyysiseen toimipisteeseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä
sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös
Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).
Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Tmi Ari
Turusta vastaan joko Tmi Ari Turusen kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan
paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole
asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tmi Ari Turusen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta
apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Tmi Ari Turunen ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä
menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä
. Tmi Ari Turusen korvausvastuu rajoittuu aina
näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan
palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Tmi Ari Turunen ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota
se ei voi kohtuudella voittaa.
 Tmi Ari Turunen ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen
esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan
sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Tmi Ari Turusen
sopimusehdot.
 Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa
ristiriidassa Tmi Ari Turusen sopimusehtojen kanssa.

Tmi Ari Turunen Mannerheimintie 3
50100 Mikkeli
Y-tunnus: 1917558-0


Tmi Ari Turunen / Mannerheimintie 3 / 50100 Mikkeli / tmi(at)ariturunen.fi / puh: 050-4036105 / www.ariturunen.fi / Avoinna: Ma-Pe 09-17 & La 09-14 / IG: tmiariturunen / FB: Kalastustarvike Tmi Ari Turunen